Podsumowanie działań monitorujących suwalskie gminy w kwestii opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Aktualności

15.02.2021

Marta Alexiewicz

Podsumowanie dotyczące informacji publicznych otrzymanych z gmin powiatu suwalskiego i sejneńskiego oraz miasta Olecko odnośnie opieki nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem kotów bezdomnych i wolno żyjących:

Zapytanie kierowane było do gmin: Bakałarzewo, Filipów, Giby, miasto Suwałki, gmina Suwałki, miasto Sejny, mina Sejny, Jeleniewo, Krasnopol, Rutka Tartak, Raczki, Szypliszki, Puńsk, Przerośl, Wiżajny oraz miasto Olecko. 

Gminy na tym terenie mają podpisane umowy z trzema różnymi schroniskami:

Schronisko Sianożęć w Suwałkach, schronisko Cyganowo w Sejnach oraz schronisko Sonieczkowo w Augustowie. Tylko schronisko w Suwałkach ma pomieszczenia, które umożliwiają przyjmowanie bezdomnych psów i kotów.

Gminy, których ustawowym obowiązkiem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi – art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Celem naszych zapytań było sprawdzenie stanu faktycznego, który odpowiada obowiązkom nałożonym przez Ustawodawcę. Z wymienionych gmin tylko miasto Suwałki w roku 2020 zabezpieczyło łącznie 2 koty w schronisku, pozostałe gminy informują, iż nie mają problemu z bezdomnością kotów. Nie mają również problemu z kotami wolno żyjącymi. Wyróżniają się pozytywnie na tym tle miasto Suwałki, które tworzy oazy dla kotów wolno żyjących, rejestruje społecznych karmicieli, prowadzi kastrację kotów wolno żyjących. Prócz Suwałk takie działania mają również Krasnopol (1 zarejestrowany karmiciel), Olecko (tutaj działa cały system współpracy ze społecznymi karmicielami i organizacjami lokalnymi), pieniądze na karmę ma i je wydatkuje gmina wiejska Suwałki, Raczki, Bakałarzewo, Jeleniewo, Przerośl, Rutka Tartak. 

Pozytywnie należy również ocenić miasto Suwałki, gminę Raczki, Olecko, które wprowadzają lub kontynuują program kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich. Gmina Przerośl jest również zainteresowana taką akcją i będzie każdorazowo oceniać zgłoszenie mieszkańców gminy pod kątem możliwości finansowania zabiegu. Pozostałe gminy nie dostrzegają korelacji między kastracją a zmniejszeniem populacji zwierząt bezdomnych, a co za tym idzie przede wszystkim racjonalizacją środków wydatkowanych na zwierzęta bezdomne. Obecnie większość kierowana jest do prywatnych przedsiębiorców, którzy prowadzą schroniska, a nie na profilaktykę i zmniejszenie skali bezdomności na swoim terenie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż gro gmin nie realizuje zapisów Ustawy, które nakładają na gminę opiekę nad zwierzęciem bezdomnym, nie tylko psem bezdomnym. Koty, ale również inne zwierzęta domowe, powinny być zabezpieczone przez gminy. Zwracaliśmy na tę sytuację opiniując projekty Programów gminnych na rok 2021. Termin ich uchwalenia mija 31 marca i wówczas będziemy mogli podjąć dalsze działania mające na celu monitoring przestrzegania obowiązującego prawa w tym aspekcie.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE