MOESZ POMC
Moesz pomóc, zgaszajc fakt potrzeby pomocy, zaniedbywania lub zncania si nad zwierztami do odpowiednich sub, takich jak:

Stra Miejska w Suwakach - tel. 986 lub (087) 563 15 20 - e-mail: sm@um.suwalki.pl

Policja - tel. 997 lub 112 (z telefonu komórkowego)

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii - tel. (087) 566 54 81, e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl

Schronisko dla bezdomnych zwierzt w Suwakach - tel. (087) 563 01 73

Stra Poarna Jednostka Ratowniczo-Ganicza- tel. (087) 566 02 05 lub 998


Towarzystwo Opieki nad Zwierztami w Polsce

Oddzia w Suwakach, Kaletnik 81, 16-411 Szypliszki

e-mail: suwalki@toz.pl

KRS: 0000154454

konto nr 75 9367 0007 0010 0016 3529 0001

 

 

Pom nam pomaga Pom nam pomaga