MOŻESZ POMÓC
Możesz pomóc, zgłaszając fakt potrzeby pomocy, zaniedbywania lub znęcania się nad zwierzętami do odpowiednich służb, takich jak:

Straż Miejska w Suwałkach - tel. 986 lub (087) 563 15 20 - e-mail: sm@um.suwalki.pl

Policja - tel. 997 lub 112 (z telefonu komórkowego)

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii - tel. (087) 566 54 81, e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Suwałkach - tel. (087) 563 01 73

Straż Pożarna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza- tel. (087) 566 02 05 lub 998


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Suwałkach, Kaletnik 81, 16-411 Szypliszki

e-mail: suwalki@toz.pl

KRS: 0000154454

konto nr 75 9367 0007 0010 0016 3529 0001

 

 

Pomóż nam pomagać Pomóż nam pomagać